VÄLKOMMEN!

Glöte Snöskoterklubb är en ideell förening som bildades 2010 och arbetar med att hålla leder och vindskydd inom Glöte skifteslag i så bra skick som möjligt så att din skotertur ska bli en så angenäm upplevelse som möjligt. Vi hoppas att ni uppskattar vårt arbete och visar hänsyn till djur och natur och andra som rör sig i skog och mark. Det är många som ska samsas om utrymmet.


Eftersom skoterkörning inte omfattas av allemansrätten finns ingen självklar rätt att köra på annans mark. Därför bör du som skoterförare i första hand köra på markerade skoterleder som skoterklubbar. Kör med lätt tumme på gasen så håller våra leder bättre samtidigt som du spar bränsle och minskar bullret!


GLÖTE SNÖSKOTERKLUBB ÖNSKAR ER EN TREVLIG TUR!


1.


Inte störa

2.


Inte förstöra

3.


Inte skräpa ner