GLÖTES SKOTERHISTORIA

Den första snöskotern som registrerades i Glöte var en Sno-Tric S8 med 12 hk och året var 1967. Det var startskottet på skoterägandet och under 1970-talets första hälft fanns en skoter på nästan varje gård. De flesta märkena Sno-Tric, Ski-doo, Yamaha, Rusch och Ockelbo.


Fabrikstillverkade pulkor var inte vanliga så för att få med både familj och packning på fjällturen eller fiskestället, byggde de flesta själva mer eller mindre snillrika och oftast ganska obekväma skoterpulkor . Dåtidens snöskotrar hade klena motorer så när många skulle följa med måste några tolka i långa rep efter skotern och springa på skidorna uppför backarna om hela ekipaget skulle ta sig upp.


Några skoterleder fanns inte men smala skoterspår kördes upp längs basvägar och stigar. Även här var skoterägarna kreativa och spikade ihop diverse "sladdar" att dra för att göra spåren något jämnare och bredare. Allt eftersom antalet skotrar blev fler och fick bättre prestanda, blev vissa spår till leder. Ledkryss av överblivna brädbitar spikades ihop och sattes upp längs spåren mot Lofssjön, Häggingåsen, Glötesvålen och Glötdalen. Många hjälptes åt att underhålla "sina" delar av lederna och eftersom ingen busåkning med högkamsmattor förekom behövde lederna endast prepareras efter snöfall. 


Under några år i början av 2000-talet tog Glöte Byalag över ansvaret för skoterlederna och förbättrade märkning och skyltning men lederna underhölls fortfarande fritivlligt av olika skoterägare. I och med att skotertrafiken ökade och maskinerna blev starkare behövdes mer orginaserade insatser och Glöte Snöskoterklubb bildades år 2010. Klubben har därefter skött underhåll av leder,  skyltning och vindskydd. Arbetet sker fortfarande på ideell basis och vi hoppas att ni genom ett medlemskap är med och stöttar klubbens arbete.

För ansökan om medlemskap - fyll i formuläret.


Nedan lite nostalgi och Glötes första snöskoter.