LEDER - MARKER - REGLER

Här kan du se de skoterleder inom Glöte som Glöte Snöskoterklubb underhåller. Innan du planerar din tur är det bra att läsa texten om marker och regler som du hittar under kartan. Kontakta styrelsen om du vill köpa en karta. Pris: 100 kr. 


MARKER - REGLER


All mark i Glöte ägs av privata markägare som upplåter sin mark till skoter- och vandringsleder utan ersättning så att vi alla kan njuta av och ta oss ut i naturen.  


Som skoterförare måste du ha förarbevis för snöskoter eller ett körkort utfärdat före den 1 juni 2001. Snöskoteråkning (och övrig terrängkörning med motordrivet fordon t ex fyrhjuling) går under terrängkörningslagen. Innehållet i den lagen måste alla känna till, som har för avsikt att köra med motordrivet fordon utanför allmän eller enskild väg. Vid snöskoterköring på enskild väg gäller 20 km/tim om inget annat anges. Källa Snofed


Från Naturvårdsverkets hemsida:

"Att köra snöskoter ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen.Däremot är det förbjudet att passera annans mark om det uppstår skada. Det är också förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

Ta i förväg reda på om det finns några områden med begränsningar för snöskotertrafik där du har tänkt att köra snöskoter."